Eva Mikulová Správy

FOTO: Na krytej plavárni zvýšili vstupné, chystajú veľkú rekonštrukciu

Boli sme v podzemí krytej mestskej plavárni. Technologické zariadenia sú už zastaralé a je potrebná rekonštrukcia, ktorá bude stáť okolo 340-tisíc eur.

Zdroj: Dnes24.sk

Mestskú krytú plaváreň dotujú

Mestská krytá plaváreň, ktorej vlastníkom je Mestská časť Staré Mesto funguje z dotácie z rozpočtu Mesta Košice a rozpočtu mestskej časti. Za posledných 5 rokov sa príjmy plavárne pohybovali priemerne na úrovni 600 tisíc ročne. Náklady na prevádzku však predstavovali 935 tisíc eur ročne. Mesto dáva ročne priemerne 160 tisíc eur, tento rok mestské zastupiteľstvo schválilo 180 tisíc eur.

„Rozdiel ide z rozpočtu mestskej časti, to znamená cca 155 tisíc eur, ktoré by sme mohli využiť na investície v mestskej časti. Preto je mojou prioritou dosiahnúť, aby plaváreň nekumulovala straty, ale fungovala efektívne, hospodárne a zároveň poskytovala služby na európskej úrovni,“ vysvetlil starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik (Spolu).

MKP úspešne ukončila proces verejného obstarávania na dodávateľa „GES“ garantovanej energetickej služby. V rámci tohto projektu dôjde k výmene pôvodných svietidiel v bazénovej hale za nové úsporné LED svietidlá, k výmene bazénového filtračného čerpadla vrátane pieskovej filtrácie, potrubných rozvodov a ventilov s automatickým riadením, k dodávke (MaR) riadiacej jednotky, systém merania a regulácie tepla a jeho prepojenie s riadením vzduchotechniky.

Celý projekt je obstarávaný za 342 069 Eur bez DPH.

„Investícia bude uhradená dodávateľom GES a jej splatenie bude z garantovanej ročnej úspory vo výške 51 509 Eur bez DPH ročne. K splateniu investície z úspor dôjde zhruba do 7 rokov. Ďalšie obdobie troch rokov bude celá ročná garantovaná úspora v prospech plavárne. Počas celej doby (10 rokov) nesie bremeno záruky nad zariadeniami dodávateľ a nemôžu vznikať iné náklady spojené s prevádzkou týchto zariadení. Celý projekt je hradený z úspor bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov. Mestská časť Staré Mesto sa tak stáva lídrom v rámci Košíc a ukazuje cestu, ako dosiahnúť úsporu a ekonomicky pomôcť verejnoprospešným športovým zariadeniam, aby mohli slúžiť občanom bez kumulovania obrovských strát,“ zdôraznil starosta Igor Petrovčik a pripomenul, že ročne navštívi MKP cca 90 až 100 tisíc ľudí.

Ďalšie príjmy pre MKP chce starosta Igor Petrovčik zabezpečiť revíziou nájomných zmlúv, ktoré má plaváreň s rôznymi podnikateľskými subjektami.

„V priemere sa ročne vybralo na nájmoch od podnikateľkých subjektov približne 77 500 eur, mám za to, že niektoré nájomné zmluvy sú pre mestskú časť nevýhodné a pracujem na úprave podmienok, resp. výpovediach,“ dodal starosta Petrovčik.

Nové ceny vstupného platia od apríla

Treťou formou zvýšenia príjmov je úprava cenníka pre verejnosť, ktorá začala platiť od apríla 2019.

„Pristúpili sme k miernej valorizácii cien, keď napríklad cena vstupného za hodinu plávania stúpla z 2,30 na 2,70 eur, „vysvetlil starosta.

MKP okrem verejnosti využívajú 4 veľké kluby (ŠKP, Draci, ŠKP Plavci, Hornets, Olympia), 2 menšie kluby (Marea a Triatlon) a tri detské kluby(AQUA, UNI, Super deti), 3 kluby pre postihnuté deti, vodácky klub a veľa škôl, policajtov, hasičov, potápačov a píležitostné kluby futbalistov, hokejistov, zápasníkov a florbalistov.

„V súčasnosti sa nachádzame v najhoršom období, keď nájomcom bazénu ešte neprišli schválené dotácie a momentálne nemajú na úhradu faktúr. Dlh voči MKP zo strany klubov predstavuje viac ako 40 tisíc eur,“ informoval riaditeľ MKP Vladimír Hlivák.

Dodal, že cenník bazénu sa menil v menšej periodicite. „V súčasnosti sa odstránili zľavy v najviac žiadaných a frekventovaných časoch. Významnou zmenou je uplatnenie si zľavy za prenájom na základe platobnej disciplíny. Pri platbe dopredu dostane klub 10 percetnú zľavu automaticky. Napríklad jedna dráha v 50 m bazéne stojí oproti 20,90 eur teraz 25 eur, zvýšenie nepresiahlo 20 percent. Pri platbe vopred sa dostaneme na zvýšenie o 10 percent,“ vysvetlil riaditeľ Hlivák.

Plánovaná hygienická odstávka

Počas pravidelnej hygienickej odstávky od 13.4.2019 /sobota/ do 22.4.2019 / pondelok/ plánuje MKP uskutočniť opravu prasknutého potrubia bazénovej vody.

„Bolo uskutočnené verejné obstarávanie a s víťazným dodávateľom plánujeme podpísať zmluvu o dielo, kde vysúťažená cena predstavuje 20 026,68 eur s DPH. Uplatnili sme reklamáciu u dodávateľa podlahy v bazénovej hale, ktorý príde opraviť reklamované závady. Okrem toho budeme riešiť opadávajúcu omietku pod schodiskom v bazénovej hale a rôzne drobné opravy potrubných kanalizačných rozvodov. Tieto práce už budeme realizovať svojpomocne,“ informoval riaditeľ MKP Vladimír Hlivák.

rekonštrukcia krytej plavárne Košice
10
Galéria
Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy